"Электрондук патент"
автоматташтырылган маалыматтык системасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматы

Автоматизированная информационная система
"Электронный патент" Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики